Info

NAZIV:     GARAŽA SNOVA, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću.
SKRAĆENI NAZIV:    GARAŽA SNOVA j.d.o.o.
SJEDIŠTE:     Ogranak Mirka Bogovića 5, Sesvete 10360, Zagreb; Hrvatska
SUD KOD KOJEGA JE TVRTKA UPISANA U SUDSKI REGISTAR:     Trgovački sud u Zagrebu
BROJ POD KOJIM JE TVRTKA UPISANA U SUDSKI REGISTAR: 081093999
OIB:     25617325525
IZNOS KAPITALA: 3000 uplaćen u cijelosti.
DIREKTOR:     Matea Dujić.
RAČUN:      Privredna Banka Zagreb d.d
                    10000 Zagreb, Radnička cesta 50, Hrvatska               
                    HR6123400091110862725
E-MAIL:    garaza.snova@gmail.com